เกี่ยวกับเรา

บริการรถสไลด์ รถยก รถลาก ทั่วประเทศไทย

รถสไลด์สมรรถนะสูง

ดูเเลโดยผู้เชี่ยวชาญ

มีระบบล็อคความเร็ว

รถสไลด์ทุกคันมี GPS

ประกันสินค้า 100%

เสนอราคาก่อนรับรถ

T-Rex Slide on

นอกจากเลือกรถสไลด์ที่เหมาะสมแล้ว การเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญไม่แพ้กัน สำหรับสถานการณ์ที่มีความยากลำบากในการทำงาน ถ้าได้รับบริการจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์สูง จะช่วยให้งานของลูกค้าราบรื่นมากยิ่งขึ้น และยังช่วยร่นระยะเวลาให้สั้นลงอีกด้วย

บริการรถยก รถสไลด์ คือบริการที่ต้องเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่ต่างๆ เช่น พื้นที่การจราจรแออัด ลานจอดรถ เส้นทางถนนชนบท เหตุอุบัติเหตุบนท้องถนน ฯลฯ และการเลือกรถสไลด์ให้เหมาะสม จึงมีผลต่อประสิทธิภาพของการทำงานอย่างมาก เช่นในพื้นที่การจราจรแออัด เราจำเป็นต้องเลือกใช้รถที่มีความคล่องตัวสูง เข้าถึงพื้นที่ได้ด้วยความรวดเร็ว

© Copyright 2023 by T-Rex Slide on